Image Coming Soon
Image Coming Soon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องบดแกลบ

เข้าชมการทำงานเครื่องบดแกลบ สามารถบดได้ทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง กระถิน จำเพาะพวกของแห้ง

 

Property Location

Loading...