Image Coming Soon
Image Coming Soon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

หนึ่งธุรกิจที่น่าทำ เราเทพนิมิตรขอแนะนำ

หนึ่งธุรกิจที่พอจะทำได้  โดยไม่มีการล้มละลาย เราเทพนิมิตรขอชี้แนะแนวทางและพร้อมให้คำปรึกษา สำหรับท่านที่มีความสนใจในด้านนี้

                        คือ การทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสีข้าว โรงสีข้าว เมื่อท่านพอจะมีต้นทุนที่พอจะทำได้ เนื่องจากการทำโรงสีข้าวในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน เพราะการทำโรงสีไม่ยุ่งยากทำด้วยโครงสร้างเหล็ก ซึ่งแต่ก่อนจะทำจากไม้ การทำด้วยเหล็กโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน กระทัดรัด และต้นกำลังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เหมือนแต่ก่อน ปัจจุบันใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง โรงเรือนก็ไม่สิ้นเปลือง การลงทุนประหยัด

                     และปัจจุบันนี้ ประชากรมีจำนวนมาก ทุกคนล้วนแต่กินข้าวเป็นหลัก ซึ่งเครื่องสีข้าวเมื่อสีออกมาแล้ว ข้าวสาร ปลายข้าว รำและแกลบนำไปขายได้ทั้งหมด ซึ่งแต่ก่อนเมื่อสีข้าวเสร็จแล้ว แกลบต้องทิ้งเน่าเสียอยู่หลังโรงเรือน แต่ทุกวันนี้สามารถนำมาขายได้ไม่เหลือทิ้งไว้ สามารถนำมาจ่ายค่าไฟฟ้าได้

                      ข้าวเปลือก 100kg เมื่อสีแล้วคิดเป็นข้าวสาร60% รำ20% แกลบ 15% และปลายข้าว 5% นี้คือส่วนที่ได้จากการสีข้าวทั้งหมดใน100kgของข้าวเปลือก ซึ่งแยกสัดส่วนได้เป็นเช่นนี้  แล้วอะไรที่จะทำให้เราขาดทุน เราสามารถรับซื้อข้าวเปลือกราคาตามท้องตลาดมาสีโรงสีเราเอง ส่วนที่ได้คือข้าวสาร รำ ปลายข้าว แกลบ เราก็หาตลาดส่งออกเองได้

                      อยากทราบรายละเอียด สนใจปรึกษาเราเทพนิมิตร เราพร้อมที่จะให้คำตอบ แนวโน้มของความคิดนี้ เราเทพนิมิตรการช่างอยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม เพราะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสีข้าว และลูกค้าเราไม่มีใครที่อับจน ทุกคนล้วนแต่สามารถอยู่ได้ เราจึงได้ขอชี้แนะมายังทันที่สนใจ

ปรึกษาพูดคุยกับผม .0857570806, 0898408837   LINE ID : thepnimit02

ขอแสดงความนับถือ

จากเทพนิมิตรการช่าง

Property Location

Loading...