• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่งสีข้าว รุ่น 2 หินนอน (สีข้าวรวม สีคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าว)

  วิดีโอการทำงาน เครื่องสีข้าว รุ่น2หัวสีนอน

  ระบบสีข้าวรวม และระบบคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าว

เรา เทพนิมิตร การช่าง ได้ผลิตเครื่องสีข้าวขนาด 2 หัวสี เป็นอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องสีระบบนี้ จะสร้างผลผลิตได้ครบสูตรตามจุดประสงค์ของโรงสีในส่วนหนึ่ง แต่ขาดไปอีกส่วนหนึ่งคือไม่มีระบบข้าวกล้อง แต่ตัวนี้จะเป็นลูกหินกับยางทั้งสองหัวสี ข้าวก็ออกมาสวย จะสร้างรำให้ได้มากในรุ่นนี้ ปลายข้าวและข้าวสวยเหมือนเดิม

 

Property Location

Loading...