• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าวรุ่น 3 หัวสี หินยืน(ตั้ง) ระบบสีข้าวรวม

เข้าชมการทำงานเครื่องสีข้าว 

Property Location

Loading...