• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 2 หัวสี (สีข้าวขาว ข้าวกล้อง สีคัดแยกข้าว)

ทำงาน 3 ระบบ ในเครื่องเดียวกัน คือ
1. สีข้าวขาวรวม 2. สีข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ไรท์เบอร์รี่
3. สีคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าว

Property Location

Loading...