• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 2 ลูกหินนอน

เข้าชมการทำงานเครื่องสีข้าวได้เลย!!

เครื่องสีข้าว รุ่น 2 หัวสีนอน ระบบสีข้าวรวมธรรมดา กำลังผลิตข้าวเปลือก 4 ตันต่อ12 ชม.

เหมาะสีข้าวครัวเรือน สีข้าวตามหมู่บ้าน มีทั้งระบบเทหลุมข้าวเปลือกและไม่มี

 

 

Property Location

Loading...