• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 3 ลูกหินนอน ระบบสีข้าวขาวรวม

เข้าชมการทำงานเครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าว รุ่น 3 หัวสีนอน ระบบสีข้าวรวม สีข้าวเร็ว ดีมีคุณภาพ รำดี ปลายข้าวสวย 

https://www.youtube.com/ThepnimitKanchang

Property Location

Loading...