• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 3 หัวสี (ระบบสีข้าวขาวรวม สีข้าวกล้อง สีข้าวคัดแยก)

    วิดีโอการทำงานเครื่องสีข้าว รุ่น 3 หัวสี 

    ในเครื่องนี้ สามารถสีข้าวได้ 3 ระบบ คือ 1.แยกเอาข้าวกล้อง 2.สีเป็นข้าวขาว 3.นำข้าวขาวขึ้นคัดเปอร์เซ็นต์

มีระบบดูดรำแยกแกลบ แยกปลายข้าว ดูดฝุ่นดูดเมล็ดหญ้าเศษดินออกจากข้าวเปลือกก่อนลำเลียงขึ้นไปกะเทาะข้าวเปลือก