Image Coming Soon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 4หัวสีนอน 2ตะแกรงกลม (ระบบสีข้าวรวมและคัดแยกข้าว)

เรา เทพนิมิตรการช่าง นำวิดีโอมาให้รับชมคับ
เครื่องสีข้าว ขนาด 4 หัวสี 1หัวกะเทาะข้าวเปลือก 3หัวขัดข้าวขาว 2ตะแกรงกลม ระบบสีข้าวคัดแยกเปอร์เซ็นต์ ข้าวที่1 ข้าวที่2 และระบบสีข้าวขาวรวม

กำลังการผลิตข้าวเปลือก 15 ตันต่อวัน

Property Location

Loading...