• 1
  • 2
  • 3
  • 4
รูปก่อนหน้านี้ รูปถัดไป

เครื่องสีข้าว รุ่น 4 หัวสี 1 ตะแกรงกลม

เครื่องสีข้าว ขนาด 4หัวสี คือ 1. หัวกะเทาะข้าวเปลือก 2.หัวขัดข้าวขาว 3 ชุด
ทำงาน 3 ระบบ ในเครื่องเดียวกัน คือ 
1. ระบบสีข้าวขาว  2. สีข้าวขาวคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าวที่1 และข้าวที่2 3. ข้าวกล้อง 
– กำลังการผลิต สีข้าวเปลือก 10 ตันต่อ 12 ชม.
– จำนวน 1 หัวสี หัวกระเทาะข้าวเปลือก  1 ชุด ขนาด 10 x 10 นิ้ว 
– จำนวน 2 หัวสี หัวขัดข้าวขาวหินนอน 2 ชุด ขนาด 16×24 นิ้ว
– หลุมสำหรับรองรับข้าวเปลือก โดยไม่ต้องยกกระสอบข้าว   
– บอลลูนดูดรำรวม ( ไซโคลนดูดรำรวม ) 1 ชุด
– มอเตอร์ต้นกำลัง 20  HP แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส 
– ตะแกรงโยก 10 ช่อง 2 ชั้น สำหรับคัดแยกข้าวกล้อง ไรท์เบอร์รี่ 1 ชุด
– ตะแกรงกลม ขนาด 2×8 ฟุต เบอร์  5.00  สำหรับคัดแยกเปอร์เซ็นต์ข้าว 1 ชุด
– ตะแกรงเหลี่ยมร่อนข้าวเปลือก แยกสิ่งเจือปน คัดแยกฟาง กรวด เมล็ดหญ้า 1 ชุด
 – ตะแกรงเหลี่ยมร่อนข้าว แยกรำ  แยกปลายข้าว 2 ชุด
-ชุดดูดฝุ่นละออง ข้าวรีบ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือก 1 ชุด
 สอบถามเพิ่มเติม โทร: 089-8408837, 085-7570806

LineID: thepnimit02