คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สีข้าวเปลือก 8 ตันต่อวัน สามาร […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สีข้าวเปลือก 10 ตันวัน สามารถท […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สีข้าวเปลือก 5-6 ตันวัน สามารถ […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สามารถสีข้าวเปลือกได้ 5 ตัน12 […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สามารถสีข้าวเปลือกได้ 5 ตัน12 […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สามารถสีข้าวเปลือกได้ 3 ตัน12 […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สามารถสีข้าวเปลือกได้ 3 ตัน12 […]

คุณสมบัติ * กำลังการผลิต สามารถสีข้าวเปลือกได้ 3 ตัน12 […]

ระบบสีข้าวรวม ข้าวยาวเรียวสวย  ลูกหินตั้ง โครงสร้างเหล็ […]

เครื่องสีข้าว ขนาด 4หัวสี คือ 1. หัวกะเทาะข้าวเปลือก 2. […]